Sociale Netwerken
Facebook Twitter Instagram

Voorwaarden Donateurs

Hier leest u de donatievoorwaarden die van toepassing zijn op het doneren aan de vereniging Popkoor Undercover, statutair gevestigd te Loon op Zand, en bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 54810698.

Donatievoorwaarden

Deze donatievoorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie die aan Popkoor Undercover wordt gedaan via https://www.popkoorundercover.nl of via https://donorbox.org waarvan de campagne is toe te schrijven aan Popkoor Undercover.

Op voormelde websites wordt de donateur gevraagd deze donatievoorwaarden – in stap 2 van het donatieproces – te accepteren. Popkoor Undercover behoudt zich het recht voor de donatievoorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

Rechten en plichten van Popkoor Undercover

Elke betaling die door een donateur wordt gedaan via https://www.popkoorundercover.nl of via https://donorbox.org waarvan de campagne aldaar is toe te schrijven aan Popkoor Undercover, zal door Popkoor Undercover worden aangewend voor vernieuwing en verbetering van het inventaris en om de beoogde maatschappelijk betrokkenheidsdoelen te kunnen realiseren.

Rechten en plichten van de donateur

De donateur kan aan een donatie geen rechten ontlenen anders dan dat Popkoor Undercover de donatie zal aanwenden voor vernieuwing en verbetering van het inventaris en om de beoogde maatschappelijk betrokkenheidsdoelen te kunnen realiseren.

Om een donatie te kunnen doen dient de donateur de leeftijd van 16 jaar te hebben bereikt. De donateur is verplicht om zijn/haar naam en e-mailadres correct op te geven. De donateur zal de donatie verrichten met middelen waarover hij/zij mag beschikken en zeggenschap heeft.

Databeveiliging

Popkoor Undercover heeft passende maatregelen ter beveiliging van de overdracht van data genomen, en de personen die namens Popkoor Undercover bevoegd zijn van deze data kennis te nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan, behoudens wettelijk toegelaten uitzonderingen.

Restitutie

Restitutie is mogelijk tot 14 dagen na dagtekening van gedane donaties. (zie ook vraag & antwoord)

Team: Popkoor Undercover

26 april 2021